Home
Home
Menu
Bedrijven Lelystad
Protestants Christelijke basisschool Driestromenland
Voorstraat 336
8226 KA Lelystad
Flevoland
Telefoon 0320-251393
Website https://www.driestromenland.nl/

Is dit uw bedrijf ? - Gebroken link rapporteren ?

Driestromenland is een christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij deze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van leermiddelen, de taal die gesproken wordt en de sfeer die heerst op school. We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng. Driestromenland staat in de Waterwijk. Behalve de Voorstraat dragen alle straten in de Waterwijk de naam van een groter of kleiner water. In al dat water temidden van al die straten ligt land. Tweestromenland is het begin van de bijbelse openbaring. In plaats van twee is gekozen voor Driestromenland.

Het getal 3 staat voor:
geloof, hoop en liefde
hoofd, hart en handen
ouders, leerlingen en leraren

Driestromenland biedt kinderen een veilige en stimulerende omgeving. Hier kunnen zij zich ontplooien tot zelfstandige individuen die met respect voor de omgeving en hun medemens in het leven staan.


 
Rubrieken: Jongeren | Scholen |