Home
Home
Menu
Station Lelystad

Politiek Lelystad

CDA Lelystad
 • Gepost op 23-05-2020
  De beschouwing bij de bespreking van de kadernota op 19 mei 2020: Voorzitter, In de kadernota staan door het college voorgestelde plannen voor onze stad. Plannen die ervoor moeten zorgen dat het prettig wonen is in Lelystad. Helaas doorkruist de Coronacrisis deze plannen. Maar bovenal doorkruist deze crisis het leven van onze ... Verder lezen »
 • Gepost op 28-04-2020
  Zo’n 260 kinderen in Lelystad maken gebruik van het leerlingenvervoer om op school te komen. Het leerlingenvervoer draagt er zorg voor dat kinderen met een medische of psychische handicap of beperking naar school kunnen worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld nodig als de ouders hier geen passende vervoersmogelijkheden voor hebben. Het ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-11-2019
  De beschouwing bij begroting 2019 zoals uitgesproken op 5 november 2019: Voorzitter,  Noodgedwongen. Recent sprak ik een jongere die sinds kort, noodgedwongen, op zichzelf woonde. Hij was uit huis gegaan, maar optimistisch. Hij vertelde dat hij, via een hulpverlener, weer eens op een plek was waar ze met z’n allen aan tafel ... Verder lezen »

 


ChristenUnie Lelystad
 • Gepost op 12-03-2020
  De ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat de ChristenUnie Lelystad zich terugtrekt uit de coalitie. Wethouder Elly van Wageningen heeft haar ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Afspraken over belangrijke dossiers werden niet nagekomen en constructieve gesprekken hierover waren niet mogelijk. De verhoudingen binnen de coalitie zijn dermate ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-01-2020
  Er moest een plan komen voor de komende 10 jaar. Dat plan, de kustvisie 2030, is mede op inzet van de ChristenUnie ambitieus geworden. Stelt u zich eens voor: 17 kilometer kust waar van alles en nog wat te beleven valt. Kitesurfen, pootje baden, winkelen, ondernemen en genieten van natuur. ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-12-2019
  Helaas heeft de ChristenUnie zich de afgelopen weken moeten bezighouden met een zeer vervelende kwestie. De gemeente Lelystad moet fors bezuinigen: jaarlijks zo’n 10 miljoen euro. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst krijgt de gemeente minder geld uit het Gemeentefonds van het Rijk. Daar hebben alle gemeenten last van. Daarnaast kampt ... Verder lezen »

 


VVD Dronten

 


GroenLinks Lelystad

 


PvdA Dronten
 • Gepost op 19-05-2020
  Vandaag bespreekt de gemeenteraad de kadernota voor 2021. In deze nota worden de eerste besluiten genomen voor de begroting voor volgend jaar. De mening van de PvdA kunt u hier onder lezen. Begroten op drijfzand Lelystad is nu 40 jaar een gemeente. Daar zaten heel slechte jaren bij. Maar ook ... Verder lezen »
 • Gepost op 04-05-2020
  Het bericht Dankbaar verscheen eerst op PvdA Lelystad. Verder lezen »
 • Gepost op 15-03-2020
  Afgelopen week zijn twee partijen uit de coalitie gestapt. Wij vinden dat jammer. We hadden het ook graag anders gezien, maar de Inwonerspartij en Christenunie hebben hun eigen afwegingen gemaakt. Wij willen en zullen ons in de toekomst blijven inzetten voor een stabiel en daadkrachtig stadsbestuur. De komende weken wordt ... Verder lezen »

 


SP Lelystad
 • Gepost op 19-05-2020
  Tijdens de raadsvergadering van 19 mei 2020 heeft de  fractievoorzitter van de SP, Alexander Sprong, gereageerd op de kadernota 2021-2024. Hij hield (dit jaar digitaal) daarvoor het volgende betoog in de gemeenteraad. Verder lezen »
 • Gepost op 19-02-2020
  Om meer te weten te komen over de nieuwe OV-concessie in Lelystad en Flevoland hebben Peter van der Wal en Dimitri Sessink, fractie-assistenten van respectievelijk GroenLinks en de SP in Lelystad, een WOB-verzoek ingediend bij de Provincie Flevoland. Per september 2021 zal het stadsvervoer overgaan van Arriva naar Keolis ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 heeft onze fractievoorzitter, Alexander Sprong, de reactie van de SP over de begroting 2020-2023 verwoord in het onderstaande betoog. Verder lezen »

 


D66 LelystadGeen nieuwsfeed aanwezig 


Inwonerspartij
 • Gepost op 19-05-2020
  Het heeft geen zin om het college op allerlei zaken te bevragen in relatie tot de inhoud van de Kadernota 2021-2024 want op alles krijg je wel een antwoord. Waar het om gaat is, waaruit bestaan de echte keuzes die gemaakt worden als het gaat om knellende zaken. Volop ambities ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-05-2020
  Voor de InwonersPartij geen termen als gedogen en/of steunpartij maar een constructieve opstelling als het gaat om het uitvoering geven aan het Raadsprogramma. En dat constructief opstellen doen wij al vanaf het moment dat wij als InwonersPartij in 2002 in de raad en later ook in colleges zitting namen. Zo ... Verder lezen »
 • Gepost op 30-04-2020
  Vanaf 1987 ontvangt Lelystad vanuit het Rijk jaarlijks een bijdrage voor onderhoud- en exploitatiekosten. Hierbij gaat het om 15,3 miljoen euro per jaar. Deze bijdrage wordt in de komende jaren afgebouwd. Vanwege het korten op onze ICL-gelden (ICL = Interdepartementale Commissie Lelystad) worden er ook in de openbare ruimte bezuinigingen ... Verder lezen »
 

 

 
Opa Plus