Home
Home
Menu
Station Lelystad

Politiek Lelystad

CDA Lelystad
 • Gepost op 21-06-2019
  Afgelopen weken was de jaarlijkse bespreking van de hoofdlijn van de koers voor onze stad (de zogenoemde kadernota). Kort gezegd wil Lelystad een sprong voorwaarts maken, maar door recente tegenslagen, zoals het faillissement van het ziekenhuis en noodzakelijke bezuinigingen, gaat dat niet zo snel als de CDA-fractie zou willen. Op ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-05-2019
  Hieronder staat de algemene beschouwing bij de kadernota 2020-2023 van de CDA fractie zoals uitgesproken bij de eerste behandeling hiervan op 21 mei: Voorzitter, We wonen in een mooie stad. Het resultaat van inzet en samenwerking van vele mensen: vrijwilligers, ondernemers, ambtenaren en anderen: Trots zijn wij op de Batavia en op Batavia ... Verder lezen »
 • Gepost op 20-04-2019
  De CDA fractie heeft in de sessie van 16 april (link) aangegeven geen voorstander te zijn van de huidige plannen van het college voor de Noordzoom (ook wel het Tuinderbos). De voorgestelde plannen zijn om als eerste de Noordzoom als ontwikkelingslocatie voor excellent wonen (ca. 100 – 150 woningen; prijsklasse ... Verder lezen »

 


ChristenUnie Lelystad
 • Gepost op 03-06-2019
  Don Ceder komt 5 juni spreken over de manier waarop de schuldenproblematiek in Lelystad het best bestreden kan worden. Ceder is schuldsaneringsadvocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie Amsterdam. Hij vraagt al geruime tijd aandacht voor de snel oplopende schulden van veel Nederlandse huishoudens. Zo sprak hij hierover bij Pauw, De ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-04-2019
  Maandagavond 15 april is Hildebrand Bijleveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het provinciale ChristenUnie-bestuur.Hildebrand zette zich het afgelopen halfjaar in als campagneleider en penningmeester voor de ChristenUnie Flevoland en fungeert al enige tijd als bestuursvoorzitter in Lelystad. Het penningmeesterschap draagt Hildebrand over aan Jan Marcus de Ridder. Hij was in ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-04-2019
  De middelbare schoolgebouwen in Lelystad zijn ernstig verouderd en dienen vervangen of gerenoveerd te worden. Twee jaar geleden werd besloten een compleet nieuw scholencomplex te bouwen voor een bedrag van €55,5 miljoen, waar de leerlingen van de SGL, Arcus en Rietlanden een plekje gaan krijgen.Voor de fusie van de drie ... Verder lezen »

 


VVD Dronten

 


GroenLinks Lelystad
 • Gepost op 05-06-2019
  Zo’n € 4 mln bezuinigen was de insteek van het college.  Vooral op maatschappelijke instellingen en activiteiten, terwijl er wel (veel) meer geld wordt uitgegeven aan extra ambtenaren, gratis parkeren en acquisitie in economie en wonen. De inzet van GroenLinks was er op ... Verder lezen »
 • Gepost op 26-05-2019
  "Allereerst onze complimenten aan het publiek. Het is geen sinecure om 17 Algemene Beschouwingen aan te moeten horen! Voor ons ligt geen echte kadernota, meer een concept begroting. En die wordt bepaald door een mythe van € ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-04-2019
  GroenLinks deelt die zorgen, om meerdere redenen. De voornaamste reden is de belangrijke groene functie van het Tuindersbos. Het is een van de oudste bossen van Lelystad, dat dagelijks door vele inwoners van onze stad wordt ... Verder lezen »

 


PvdA Dronten
 • Gepost op 09-07-2019
  Vanavond besluit de gemeenteraad over noodzakelijke bezuinigingen op onderhoud van de stad. Daarvoor zijn verschillende opties. Vorige week spraken we daarover in “Raadpraat” met een aantal geïnteresseerde bewoners. Dat resulteerde in het volgende beeld: Als u precies wilt weten wat u hier ziet, kunt u hier het raadsvoorstel bekijken (het ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-06-2019
  Afgelopen tijd is intensief gesproken over eventuele woningbouw in de Noordzoom. Op 14 mei stelden wij een aantal minimale voorwaarden waaraan een eventuele ontwikkeling zou moeten voldoen (lees ze hier terug). Afgelopen weken werd steeds duidelijker dat woningbouw binnen die voorwaarden niet mogelijk is. Daarom vindt de PvdA dat de ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-06-2019
  Op 14 mei sprak de gemeenteraad over mogelijke woningbouw in de Noordzoom. Namens de PvdA ging ik in op de dilemma’s rondom het voorstel van het College van B en W. Daarbij formuleerden we ook een eerste rij van minimale randvoorwaarden voor een eventueel vervolg. Margreet Joenje van Stichting Behoud ... Verder lezen »

 


SP Lelystad

 


D66 LelystadGeen nieuwsfeed aanwezig 


Inwonerspartij
 • Gepost op 11-07-2019
  Van 15 juli tot 25 augustus breekt voor de raad weer het zomerreces aan. Dat er in deze periode niet vergaderd wordt wil niet zeggen dat wij als fractie ons niet met politiek bezighouden. Op onze nieuwspagina heeft u de afgelopen periode kennis kunnen nemen van onderwerpen waar wij ons ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-06-2019
  Vanaf juni 2019 lopen gemeente-ambtenaren van de begane grond in dienstkleding. Het gaat om de informatiebalie, de Rotonde, het Informatieplein Wonen & Ondernemen en de bodes, die een eerste aanspreekpunt zijn voor bezoekers aan het stadhuis. De bodes, die altijd al dienstkleding droegen, lopen nu in donkergrijze kleding. De anderen ... Verder lezen »
 • Gepost op 07-06-2019
  In de afgelopen periode deed de behandeling van het voorstel ‘Noordzoom Excellent Wonen’ veel stof opwaaien.       De InwonersPartij heeft vanaf het begin, bij monde van haar woordvoerder Jeantiënne van der Hoek, aangegeven dat het raadsprogramma leidend zou zijn als het gaat om inbreiden in beeldbepalend en duurzaam ... Verder lezen »
 

 

 
Opa Plus