Home
Home
Menu
Station Lelystad

Politiek Lelystad

CDA Lelystad
 • Gepost op 07-11-2019
  De beschouwing bij begroting 2019 zoals uitgesproken op 5 november 2019: Voorzitter,  Noodgedwongen. Recent sprak ik een jongere die sinds kort, noodgedwongen, op zichzelf woonde. Hij was uit huis gegaan, maar optimistisch. Hij vertelde dat hij, via een hulpverlener, weer eens op een plek was waar ze met z’n allen aan tafel ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-10-2019
  Op dinsdag 15 oktober was de besluitvormende vergadering van de motiemarkt. De raadsleden hadden vele van de ingebrachte ideeën ‘geadopteerd’. Jelle Hijmissen mocht hierbij het idee van de samenwerkende ouderenorganisaties (de OSOL) inbrengen voor een seniorenpagina in de Flevopost. “Een pagina voor en door ouderen met o.a. informatie over activiteiten ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-06-2019
  Afgelopen weken was de jaarlijkse bespreking van de hoofdlijn van de koers voor onze stad (de zogenoemde kadernota). Kort gezegd wil Lelystad een sprong voorwaarts maken, maar door recente tegenslagen, zoals het faillissement van het ziekenhuis en noodzakelijke bezuinigingen, gaat dat niet zo snel als de CDA-fractie zou willen. Op ... Verder lezen »

 


ChristenUnie Lelystad
 • Gepost op 03-06-2019
  Don Ceder komt 5 juni spreken over de manier waarop de schuldenproblematiek in Lelystad het best bestreden kan worden. Ceder is schuldsaneringsadvocaat en fractievoorzitter van de ChristenUnie Amsterdam. Hij vraagt al geruime tijd aandacht voor de snel oplopende schulden van veel Nederlandse huishoudens. Zo sprak hij hierover bij Pauw, De ... Verder lezen »
 • Gepost op 18-04-2019
  Maandagavond 15 april is Hildebrand Bijleveld benoemd tot nieuwe voorzitter van het provinciale ChristenUnie-bestuur.Hildebrand zette zich het afgelopen halfjaar in als campagneleider en penningmeester voor de ChristenUnie Flevoland en fungeert al enige tijd als bestuursvoorzitter in Lelystad. Het penningmeesterschap draagt Hildebrand over aan Jan Marcus de Ridder. Hij was in ... Verder lezen »
 • Gepost op 17-04-2019
  De middelbare schoolgebouwen in Lelystad zijn ernstig verouderd en dienen vervangen of gerenoveerd te worden. Twee jaar geleden werd besloten een compleet nieuw scholencomplex te bouwen voor een bedrag van €55,5 miljoen, waar de leerlingen van de SGL, Arcus en Rietlanden een plekje gaan krijgen.Voor de fusie van de drie ... Verder lezen »

 


VVD Dronten

 


GroenLinks Lelystad

 


PvdA Dronten
 • Gepost op 12-11-2019
  De komende jaren gaat Centrada, naast de reguliere nieuwbouw, extra woningen realiseren als mid stay en long stay. Dat betekent dat voor die woningen een huurcontract voor een beperkte periode geldt. Het College van B en W staat op het punt hierover “prestatie afspraken” te ondertekenen. De Partij van de ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  De Lelystadse PvdA wil dat de gemeenteraad een onderzoek start naar maatwerk in het sociaal domein. Dat onderzoek moet zich richten op de dagelijkse praktijk van gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning. In andere gemeenten is vergelijkbaar onderzoek al gedaan. Daar blijkt dat een relatief kleine groep huishoudens veel zorg en ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-10-2019
  Vandaag presenteerde het College van B en W de concept begroting voor 2020. Eerder was al duidelijk geworden dat de gemeente voor komende jaren fors moet gaan bezuinigen. Helaas komt die verwachting nu uit. Er zitten in deze begroting veel pijnlijke maatregelen, die veel organisaties en inwoners op de een ... Verder lezen »

 


SP Lelystad
 • Gepost op 05-11-2019
  Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 heeft onze fractievoorzitter, Alexander Sprong, de reactie van de SP over de begroting 2020-2023 verwoord in het onderstaande betoog. Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  Het was even onduidelijk, maar de lerarenstaking die voor morgen, 6 november, gepland staat gaat door! En wij zijn er bij! Verder lezen »
 • Gepost op 06-10-2019
  Op zaterdag 12 oktober speelt theatergroep Suburbia 'Vijand van het volk', een toneelstuk lang geleden geschreven door de beroemde Ibsen en actueler dan ooit! Het professioneel theatergezelschap van Almere speelde dit stuk 3 jaar geleden met veel succes 6 weken, avond aan avond uitverkocht op de Stadsboerderij de Kemphaan ... Verder lezen »

 


D66 LelystadGeen nieuwsfeed aanwezig 


Inwonerspartij
 • Gepost op 10-11-2019
  Als het gaat om het huisvesten van vergunninghouders binnen de taakstelling, dan blijft de InwonersPartij er nog steeds bij dat er op geen enkele wijze een ‘voorrangsregeling’ ten opzichte van andere inwoners mag worden toegepast.  Een wachtlijst voor sociale huurwoningen is er voor iedereen. De rol van de provincie hierin, ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  De InwonersPartij benadrukt de pijnlijke financiële ingrepen als gevolg van de vermindering van Rijksgelden en de enorme lastenverzwaring als het gaat om zorgtaken. Ook deze keer aandacht voor de enorme stijging van uitgaven binnen het sociaal domein. Aandacht is er ook voor het hoge bedrag dat er nu incidenteel wordt ... Verder lezen »
 • Gepost op 27-10-2019
  De InwonersPartij heeft uitdrukkelijk in haar verkiezingsprogramma dierenwelzijn opgenomen en  dit ook in het Raadsprogramma verwerkt. Verder heeft onze eigen InwonersPartij wethouder Ed Rentenaar (portefeuillehouder dierenwelzijn), zich hard gemaakt om invulling te geven aan dit item. En zie, er is: Goed nieuws voor Lelystad! Om dierenwelzijn op gemeentelijk niveau een ... Verder lezen »
 

 

 
Opa Plus