Home
Home
Menu
Station Lelystad

Politiek Lelystad

CDA Lelystad
 • Gepost op 07-11-2019
  De beschouwing bij begroting 2019 zoals uitgesproken op 5 november 2019: Voorzitter,  Noodgedwongen. Recent sprak ik een jongere die sinds kort, noodgedwongen, op zichzelf woonde. Hij was uit huis gegaan, maar optimistisch. Hij vertelde dat hij, via een hulpverlener, weer eens op een plek was waar ze met z’n allen aan tafel ... Verder lezen »
 • Gepost op 23-10-2019
  Op dinsdag 15 oktober was de besluitvormende vergadering van de motiemarkt. De raadsleden hadden vele van de ingebrachte ideeën ‘geadopteerd’. Jelle Hijmissen mocht hierbij het idee van de samenwerkende ouderenorganisaties (de OSOL) inbrengen voor een seniorenpagina in de Flevopost. “Een pagina voor en door ouderen met o.a. informatie over activiteiten ... Verder lezen »
 • Gepost op 21-06-2019
  Afgelopen weken was de jaarlijkse bespreking van de hoofdlijn van de koers voor onze stad (de zogenoemde kadernota). Kort gezegd wil Lelystad een sprong voorwaarts maken, maar door recente tegenslagen, zoals het faillissement van het ziekenhuis en noodzakelijke bezuinigingen, gaat dat niet zo snel als de CDA-fractie zou willen. Op ... Verder lezen »

 


ChristenUnie Lelystad
 • Gepost op 20-01-2020
  Er moest een plan komen voor de komende 10 jaar. Dat plan, de kustvisie 2030, is mede op inzet van de ChristenUnie ambitieus geworden. Stelt u zich eens voor: 17 kilometer kust waar van alles en nog wat te beleven valt. Kitesurfen, pootje baden, winkelen, ondernemen en genieten van natuur. ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-12-2019
  Helaas heeft de ChristenUnie zich de afgelopen weken moeten bezighouden met een zeer vervelende kwestie. De gemeente Lelystad moet fors bezuinigen: jaarlijks zo’n 10 miljoen euro. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst krijgt de gemeente minder geld uit het Gemeentefonds van het Rijk. Daar hebben alle gemeenten last van. Daarnaast kampt ... Verder lezen »
 • Gepost op 09-12-2019
  Deze week is ChristenUnie-raadslid Berend Okma teruggetreden na zich 6 jaar voor Lelystad te hebben ingezet. Berend is directeur van zorgboerderij Flevo Zon, waar zo’n 85 kinderen met multiproblematiek dagbesteding krijgen. Die rol begint steeds meer van hem te eisen en is lastig te combineren met het raadswerk.Als ChristenUnie Lelystad ... Verder lezen »

 


VVD Dronten

 


GroenLinks Lelystad

 


PvdA Dronten
 • Gepost op 12-11-2019
  De komende jaren gaat Centrada, naast de reguliere nieuwbouw, extra woningen realiseren als mid stay en long stay. Dat betekent dat voor die woningen een huurcontract voor een beperkte periode geldt. Het College van B en W staat op het punt hierover “prestatie afspraken” te ondertekenen. De Partij van de ... Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  De Lelystadse PvdA wil dat de gemeenteraad een onderzoek start naar maatwerk in het sociaal domein. Dat onderzoek moet zich richten op de dagelijkse praktijk van gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning. In andere gemeenten is vergelijkbaar onderzoek al gedaan. Daar blijkt dat een relatief kleine groep huishoudens veel zorg en ... Verder lezen »
 • Gepost op 03-10-2019
  Vandaag presenteerde het College van B en W de concept begroting voor 2020. Eerder was al duidelijk geworden dat de gemeente voor komende jaren fors moet gaan bezuinigen. Helaas komt die verwachting nu uit. Er zitten in deze begroting veel pijnlijke maatregelen, die veel organisaties en inwoners op de een ... Verder lezen »

 


SP Lelystad
 • Gepost op 05-11-2019
  Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 heeft onze fractievoorzitter, Alexander Sprong, de reactie van de SP over de begroting 2020-2023 verwoord in het onderstaande betoog. Verder lezen »
 • Gepost op 05-11-2019
  Het was even onduidelijk, maar de lerarenstaking die voor morgen, 6 november, gepland staat gaat door! En wij zijn er bij! Verder lezen »
 • Gepost op 06-10-2019
  Op zaterdag 12 oktober speelt theatergroep Suburbia 'Vijand van het volk', een toneelstuk lang geleden geschreven door de beroemde Ibsen en actueler dan ooit! Het professioneel theatergezelschap van Almere speelde dit stuk 3 jaar geleden met veel succes 6 weken, avond aan avond uitverkocht op de Stadsboerderij de Kemphaan ... Verder lezen »

 


D66 Lelystad



Geen nieuwsfeed aanwezig 


Inwonerspartij
 • Gepost op 16-01-2020
  Met regelmaat heeft de InwonersPartij aandacht gevraagd voor de ontsierende bootwrakken in het Gelderse Diep. Vorig jaar hebben wij daar nog eens extra op ingezet. Het resultaat daarvan is nu dat eind 2019 bootwrakken een rode sticker hebben gekregen. De eigenaar kreeg daarmee het signaal dat zijn/haar boot zou worden verwijderd of daar ... Verder lezen »
 • Gepost op 15-01-2020
  Wegens gezondheidsredenen draagt wethouder Ed Rentenaar (InwonersPartij), in overleg, al zijn portefeuilleonderdelen over aan zijn collega-wethouders. Hij is thuis en herstellende. De termijn is onbekend en afhankelijk van het herstel van onze wethouder.  Derhalve worden portefeuilleonderdelen tijdelijk door de collega-wethouders overgenomen. De fractie en leden van de InwonersPartij wensen onze ... Verder lezen »
 • Gepost op 19-12-2019
  Beste bezoeker van deze site, Ook nu sluiten we een politiek jaar af. De komende periode gaan wij ons richten op minder politieke zaken om weer helemaal uitgerust aan het nieuwe (politiek) jaar te kunnen beginnen. Wij wensen u en de uwen bijzonder fijne feestdagen en een voorspoedig 2020. Namens ... Verder lezen »
 

 

 
Opa Plus