Home
Home
Menu
Bedrijven Lelystad

De wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren van c.q. bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is.


 
Rubrieken: Gemeente | Wijk/buurt huizen |